Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2020 – 2021 sở Nghệ An | Ngữ văn, Đề thi vào lớp – Tài liệu text

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2020 – 2021 sở Nghệ An | Ngữ văn, Đề thi vào lớp 10 – Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (84.67 KB, 1 trang )

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

<b>Sở GD&ĐT Nghệ An</b>

<b>ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10</b>
<b>NĂM HỌC: 2020 – 2021</b>

<b>Câu 1. Đọc hiểu (2,0 điểm)</b>

<b>Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:</b>

<i>(1) Bông lau, sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. (2) Dường như có vài thứ giống vậy,</i>
<i>như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa … lúc đẹp là lúc mất. (3) Chẳng hiểu đẹp</i>
<i>để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp. (4) Gió chướng thơng ngọn thì bơng sậy lìa cây, vào khi ngọt</i>
<i>ngào và mỹ miều nhất, rút lui, buông bỏ vào lúc vinh quang nhất. (5) Nên tôi, trong vai người</i>
<i>đứng ngắm phải ngẩn ngơ nhớ tiếc. (6) Đơi lúc nghĩ, có người nào dám và được rời đi nhẹ nhõm</i>
<i>như cái bơng sậy nhỏ nhoi này?</i>

(Trích Chập chờn lau sậy … – Nguyễn Ngọc Tư, Bánh trái mùa xưa, NXB Hội Nhà văn, 2012, tr.
93,94)
a. Chỉ ra câu chủ đề của đoạn văn.

b. Xác định và gọi tên thành phần biệt lập trong câu (2).
c. Tìm từ láy trong câu (6).

d. Em hiểu như thế nào về nội dung của đoạn văn?
<b>Câu 2. Nghị luận xã hội (3,0 điểm)</b>

Đại dịch Covid – 19 đã buộc con người thay đổi một số thói quen trong cuộc sống.
Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về vấn đề trên.

<b>Câu 3. Nghị luận văn học (5,0 điểm)</b>
Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

<i>Thình lình đèn điện tắt </i>
<i>phòng buyn-đinh tối om </i>
<i>vội bật tung cửa sổ </i>
<i>đột ngột vầng trăng trịn</i>
<i>Ngửa mặt lên nhìn mặt </i>
<i>có cái gì rưng rưng </i>
<i>như là đồng là bể</i>
<i>như là sông là rừng </i>

</div>

<!–links–>

Rate this post