Clip và tóm tắt vụ cháu Kim Trần combat thắng 4 bạn con chị Thủy Bi : TroChuyenLinhTinh

¯\_(ツ)_/¯ ಠ_ಠ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Một ổ nói tiếng Việt trên reddit dành cho các con giời tuổi trưởng thành (18+) trên khắp thế giới trò chuyện linh tinh. Nơi các mày có thể ẩn danh an toàn để thể hiện những suy nghĩ, phong cách sống của riêng mình không sợ ban bủng và đéo cần đạo mạo giả vờ.

Tiêu chí hoạt động: tự do, bình đẳng, bát nháo. 😎🤘

Chú ý: cộng đồng này có nhiều quyền tự do phát biểu nên có thể nhiều phát ngôn khó nghe. This place is not for the faint of heart, you have been warned.

14.3k

106

Đang lượn lờ

Created Apr 26, 2021

Rate this post