10 điện thoại chụp đẹp nhất thế giới năm 2021

Bảng xếp hạng smartphone chụp đẹp nhất của DxOMark năm 2021 theo điểm số của camera sau. Ngoài camera, chuyên trang này cũng đánh giá các khía cạnh khác của điện thoại như chất lượng âm thanh, màn hình và pin.

DxOMark Labs có tổng cộng 5 phòng thí nghiệm. Với mỗi bài đánh giá, thời gian tối thiểu để hoàn thành là 10 ngày. Trong đó, một nửa dành cho việc chụp thử, trải nghiệm thực tế và phần còn lại dành cho đánh giá, phân tích chuyên sâu. Chuyên trang này cũng có một công ty sở hữu riêng biệt là DxOLabs – nơi sản xuất ra camera DxO One.

Rate this post