Top 5 trần thanh long mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề trần thanh long hay nhất do chính tay đội ngũ sgo48 chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Dr Long Tran-Thanh | Electronics and Computer Science | University of Southampton

Tác giả: www.ecs.soton.ac.uk

Ngày đăng: 09/25/2021 11:05 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 98842 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: …. read more

Dr Long Tran-Thanh | Electronics and Computer Science | University of Southampton

2. Long Tran-Thanh

Tác giả: warwick.ac.uk

Ngày đăng: 12/21/2019 07:55 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 97170 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trần Thành Long là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, thuộc đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh….. read more

Long Tran-Thanh

3. Long Tran-Thanh – Human-Agent Learning Research Lab

Tác giả: vi.wikipedia.org

Ngày đăng: 07/23/2019 07:12 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 25705 đánh giá)

Tóm tắt: Human-Agent Learning Research Lab at University of Warwick, UK (PI: Long Tran-Thanh)

Khớp với kết quả tìm kiếm: Associate Professor in Computer Science, University of Warwick – ‪‪Cited by 2039‬‬ – ‪Artificial Intelligence‬ – ‪AI for social good‬ – ‪game theory‬ ……. read more

Long Tran-Thanh - Human-Agent Learning Research Lab

4. Trần Thanh Long

Tác giả: vi-vn.facebook.com

Ngày đăng: 03/02/2019 05:07 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 30338 đánh giá)

Tóm tắt: Trần Thanh Long – Person – Cơ cấu tổ chức

Khớp với kết quả tìm kiếm: Human-aware AI: My main research focus is on combining machine learning, game theory, optimisation, and incentive engineering to tackle optimisation problems ……. read more

Trần Thanh Long

5. BS.CK2 Trần Thanh Long – Bệnh viện Nhân Dân 115

Tác giả: human-agentlearning.github.io

Ngày đăng: 01/27/2020 11:15 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 67897 đánh giá)

Tóm tắt: Bệnh viện Đa khoa Nhân Dân 115

Khớp với kết quả tìm kiếm: Associate Professor · Deputy Head – Research (dept. of Computer Science, Warwick). · Research Champion in AI, Data and Smart Applications (Warwick). · Member of ……. read more

BS.CK2 Trần Thanh Long - Bệnh viện Nhân Dân 115

Rate this post