Top 3 nobi tamako mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề nobi tamako hay nhất do chính tay đội ngũ sgo48 chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Tamako Nobi

Tác giả: doraemon.fandom.com

Ngày đăng: 05/12/2019 08:09 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 36705 đánh giá)

Tóm tắt: Tamako Nobi (野比 玉子(のび たまこ) Nobi Tamako) (Maiden name Tamako Kataoka 片岡 玉子(かたおか たまこ) Kataoka Tamako) (Tammy in the United States and UK airings) is Nobita’s mother, Nobisuke’s wife, and the main antagonist-turned-anti-heroine of the Doraemon series. She is very serious about Nobita’s test marks…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn có thể chỉ định ngôn ngữ tìm kiếm của mình bằng…. read more

Tamako Nobi

2. Tamako Kataoka

Tác giả: myanimelist.net

Ngày đăng: 09/20/2019 11:44 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 42168 đánh giá)

Tóm tắt: Tamako Kataoka (Japanese order: Kataoka Tamako) changed her name to Tamako Nobi (J-order Nobi Tamako) after marrying Nobisuke Nobi. She is one of the supporting…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương trình truyền hình…. read more

Tamako Kataoka

3. Nobi Tamako – Bookmarks | Archive of Our Own

Tác giả: www.behindthevoiceactors.com

Ngày đăng: 09/27/2019 07:45 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 74574 đánh giá)

Tóm tắt: An Archive of Our Own, a project of the
Organization for Transformative Works

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tamako Nobi ( 野比 玉子 ( のび たまこ ) Nobi Tamako) (Maiden name Tamako Kataoka 片岡 玉子 ( かたおか たまこ ) Kataoka Tamako) (Tammy in the United States ……. read more

Nobi Tamako - Bookmarks | Archive of Our Own

Rate this post