Top 3 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí tốt nhất

1 Bài thu hoạch chỉ thị 05, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 4.81 (727 vote)
 • Tóm tắt: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hồ Chí Minh có tình thương yêu bao la với tất cả mọi kiếp người, chia sẻ với mỗi người những nỗi đau. Người nói “Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau …

2 Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 4.74 (332 vote)
 • Tóm tắt: · Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gồm những nội dung gì? Cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết này của chúng tôi
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên qua đó để giáo dục, rèn luyện bản thân, luôn trau dồi về phẩm chất đạo đức, biết kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực. Đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ người …

3 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tư liệu văn kiện Đảng

 • Tác giả: tulieuvankien.dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 10/01/2021
 • Đánh giá: 4.43 (543 vote)
 • Tóm tắt: Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để nhân dân có thể kiểm soát được cán bộ thì phải xây dựng được cơ chế công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trước hết là trong hoạt động tài chính. “Quản lý phải dân chủ, tài chính phải công khai – Sổ sách phải minh bạch. …
Rate this post