Quách Công Lịch: Không ai nghĩ tôi có thể giành huy chương ở SEA Games 31 Xem Thêm Quách Công Lịch: Không ai nghĩ tôi có thể giành huy chương ở SEA Games 31 Xem Thêm