NSƯT Trịnh Mai

NSƯT Trịnh Mai

Gương mặt nghệ sĩ

NSƯT Trịnh Mai

Họ tên: Trịnh Mai

Ngày sinh: 1933 – 2009 

Nơi công tác: Nhà hát Kịch Hà Nội

Quá trình công tác tại Nhà hát: 1968

Các vở kịch của Nhà hát đã tham gia

 • Lam Sơn tụ nghĩa – vai Ông quan Trung Hoa
 • Bức tranh mùa gặt – vai Phó may Bút
 • Tiền tuyến gọi – vai Nông phu
 • Hoa và cỏ dại – vai Ba Lường
 • Ai bắt đền ai
 • Chát xình chát chát bùm – vai Ông “chát xình chát chát bùm”
 • … 

Các tác phẩm điện ảnh, truyền hình đã tham gia

 • Dịch cười – vai Tổng giám đốc
 • Số đỏ – vai Thầy Min Toa
 • Không phải chuyện cười – vai Vua tín dụng
 • Thằng Cuội – vai Quan khâm sai
 • v…v…

Kết nối

Rate this post