Lương Duy Cương – Soccer player profile & career statistics – Global Sports Archive

Home

Sports

Facebook

Twitter

Instagram

Lương Duy Cương –

Player InfoPlayer picture of Lương Duy Cương

Firstname:

Duy Cương

Lastname:

Lương

Media Name:

Lương Duy Cương

Age:

20

Place of Birth:

Vietnam

Nationality:

Vietnam

Position:

Defender

Lương Duy Cương –

Matches

Lương Duy Cương –

Career StationsClub logo of SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng

Vietnam

Vietnam

Player

Lương Duy Cương –

Domestic Career Summary

League

Ap

G

SI

SO

B

A

YC

Y2C

RC

Min

Flag of Vietnam

V.League 1

9

0

0

1

1

0

0

0

0

808

Flag of VietnamV.League 1

V.League 1

Ap

G

SI

SO

B

9

0

0

1

1

A

YC

Y2C

RC

Min

0

0

0

0

808

9

0

0

1

1

0

0

0

0

808

Totals

Ap

G

SI

SO

B

9

0

0

1

1

A

YC

Y2C

RC

Min

0

0

0

0

808

Lương Duy Cương –

International Career Summary

League

Ap

G

SI

SO

B

A

YC

Y2C

RC

Min

Flag of Asia

AFC U-23 Asian Cup

4

0

1

0

1

0

1

0

0

314

Flag of AsiaAFC U-23 Asian Cup

AFC U-23 Asian Cup

Ap

G

SI

SO

B

4

0

1

0

1

A

YC

Y2C

RC

Min

0

1

0

0

314

Flag of Asia

AFC U-20 Qualifiers

1

0

0

0

2

0

1

0

0

90

Flag of AsiaAFC U-20 Qualifiers

AFC U-20 Qualifiers

Ap

G

SI

SO

B

1

0

0

0

2

A

YC

Y2C

RC

Min

0

1

0

0

90

5

0

1

0

3

0

2

0

0

404

Totals

Ap

G

SI

SO

B

5

0

1

0

3

A

YC

Y2C

RC

Min

0

2

0

0

404

Lương Duy Cương –

Domestic Career Statistics

League

Season

Ap

G

SI

SO

B

A

YC

Y2C

RC

Min

Flag of

V.League 1

2022

Team logo of SHB Đà Nẵng

9

0

0

1

1

0

0

0

808

Flag of Team logo of SHB Đà NẵngV.League 1

V.League 1

Ap

SI

SO

B

G

9

0

1

1

0

A

YC

Y2C

RC

Min

0

0

0

808

9

0

0

1

1

0

0

0

0

808

Totals

Ap

SI

SO

B

G

9

0

1

1

0

A

YC

Y2C

RC

Min

0

0

0

0

808

Lương Duy Cương –

International Career Statistics

League

Season

Ap

G

SI

SO

B

A

YC

Y2C

RC

Min

Flag of

AFC U-23 Asian Cup

2022

Team logo of Vietnam U23

4

0

1

0

1

0

1

0

0

314

Flag of Team logo of Vietnam U23AFC U-23 Asian Cup

AFC U-23 Asian Cup

Ap

SI

SO

B

G

4

1

0

1

0

A

YC

Y2C

RC

Min

0

1

0

0

314

Flag of

AFC U-20 Qualifiers

2020

Team logo of Vietnam U19

1

0

0

0

2

0

1

0

0

90

Flag of Team logo of Vietnam U19AFC U-20 Qualifiers

AFC U-20 Qualifiers

Ap

SI

SO

B

G

1

0

0

2

0

A

YC

Y2C

RC

Min

0

1

0

0

90

5

0

1

0

3

0

2

0

0

404

Totals

Ap

SI

SO

B

G

5

1

0

3

0

A

YC

Y2C

RC

Min

0

2

0

0

404

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *