Hannah Huỳnh Thị Mỹ Hạnh | Le & Tran

Hannah là Luật sư Cấp cao tại Lê & Trần. Cô đã gia nhập Lê & Trần từ tháng Ba năm 2014. Cô đã có kinh nghiệm bao quát cho rất nhiều doanh nghiệp trong nước cũng như các công ty đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cô đã thành công giải quyết rất nhiều vụ việc nổi danh liên quan tới hoạt động đầu tư và tuân thủ của doanh nghiệp cho các tập đoàn quốc tế của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc và Australia.  Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của cô cũng hết sức quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp trong việc hoạch địch chiến lược và định hướng kinh doanh, di trú, và tái cơ cấu doanh nghiệp tuân theo hệ thống pháp luật phức hợp tại Việt Nam.

Cô ấy cũng tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về các vấn đề liên quan tới lao động và thương mại ảnh hưởng tới hoạt đông kinh doanh thường nhật của họ. Dựa trên kinh nghiệm của mình, cô đã cung cấp cho khách hàng các giải pháp sáng tạo và độc đáo để giải quyết các khoảng xám của pháp luật Việt Nam trong bối cảnh pháp lý đang thay đổi và phát triển.

Với sự cần cù và tận tâm của mình, cô ấy là một trong những luật sư xuất sắc của Công ty.

Rate this post