Rất Hay: Chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi? – Nano Machine

Xem tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 nên sinh con năm nào thì tốt đẹp, hợp tuổi bố mẹ nhất để mang lại may mắn, thành công cho cả con và gia đình?

Xem tuổi sinh con, nếu lựa chọn được năm thích hợp để sinh con, không những cha mẹ hoàn toàn có thể củng cố niềm hạnh phúc mái ấm gia đình, thậm chí còn em bé sẽ mang lại suôn sẻ để cha mẹ có thời cơ thăng chức, quy trình nuôi dạy con sau này cũng thuận tiện hơn . Để nhìn nhận được sự xung hợp tuổi con với cha mẹ cần dựa vào những tiêu chuẩn như : Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp, từ đó sẽ đưa ra Tóm lại nhìn nhận cụ thể sự xung hợp giữa những yếu tố .

a. Ngũ hành sinh khắc

Bạn Đang Xem: Chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi? – Nano Machine

Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Thông thường, con hợp cha mẹ là Tiểu Cát (1,5 điểm), cha mẹ hợp con là Đại Cát (2 điểm), con không hợp với cha mẹ là Tiểu Hung (0 điểm), cha mẹ không hợp với con là Đại Hung (0 điểm). Do đó theo tuvingaynay.com chúng ta cần tránh Đại Hung. Tốt nhất là Ngũ hành cha mẹ tương sinh với con, bình hòa (1 điểm) là không tương sinh và không tương khắc với con.

b. Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ luân hồi 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong Thiên can có những cặp tương xung ( xấu ) và tương hóa ( tốt ). Thiên can của cha mẹ tương hóa ( 1 điểm ) với con là tốt nhất, bình hòa ( 0,5 điểm ) là không tương hóa và không tương xung với con .

c. Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ luân hồi 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho những năm. Hợp xung của Địa chi gồm có Tương hình ( trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau ), Lục xung ( 6 cặp tương xung ), Lục hại ( 6 cặp tương hại ), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp ( 2 điểm ) với con là tốt nhất, bình hòa ( 1 điểm ) là không tương hợp và không tương xung với con . Vậy chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi cha mẹ ?

Tuổi Kỷ Tỵ 1989 mệnh gì?

Nam và nữ sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Phúc Khí Chi Xà, tức Rắn Có Phúc. Mệnh Mộc – Đại Lâm Mộc – nghĩa là gỗ rừng lớn . Theo tử vi ngày này, người sinh năm 1989 cầm tinh con Rắn Can chi ( tuổi theo lịch âm ) : Kỷ Tỵ Xương con rắn, tướng tinh con khỉ Con nhà Thanh Đế – Trường mạng Mệnh người sinh năm 1989 : Đại Lâm Mộc Tương sinh với mệnh : Thủy và Hỏa Tương khắc với mệnh : Kim và Thổ Cung mệnh nam : Khôn thuộc Tây tứ trạch Cung mệnh nữ : Tốn thuộc Đông tứ trạch Mời bạn tìm hiểu thêm : Sinh năm 1989 mệnh gì ? Những điều cần biết về người tuổi Kỷ Tỵ

Tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh gì?

Nam và nữ sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Thất Lý Chi Mã, tức Con Ngữa Trong Nhà. Mệnh Thổ – Lộ Bàng Thổ – nghĩa là đất ven đường . Theo tử vi thời nay, người sinh năm 1990 cầm tinh con ngựa chiến Can chi ( tuổi theo lịch âm ) : Canh Ngọ Xương con ngựa, tướng tinh con vượn Con nhà Huỳnh Đế – Bần cùng Mệnh người sinh năm 1990 : Lộ Bàng Thổ Tương sinh với mệnh : Hỏa, Kim Tương khắc với mệnh : Mộc, Thủy Cung mệnh nam : Khảm thuộc Đông tứ trạch Cung mệnh nữ : Cấn thuộc Tây tứ trạch Đọc thêm : Sinh năm 1990 mệnh gì ? Những điều cần biết về người tuổi Canh Ngọ

Chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi?

1. Chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2021 có tốt không?

Nam và nữ mạng sinh năm 2021 tuổi Tân Sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là Lộ Đồ Chi Ngưu, tức Trâu trên đường. Mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ – nghĩa là Đất trên tường thành .

Niên mệnh của con là Thổ, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Thổ. Như vậy:

Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Mộc khắc Thổ. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung

Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thổ hòa Thổ => Bình

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 1/4 điểm Tân, thiên can của bố là Kỷ, thiên can của mẹ là Canh. Như vậy:

Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 50% điểm Sửu, địa chi của bố là Tị, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) => Cát

Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) => Hung

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 2/4 điểm Năm 2021 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 4/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 không hợp tuổi sinh con năm 2021 .

2. Chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2022 có tốt không?

Nam và nữ mạng sinh năm 2022 tuổi Nhâm Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Quá Lâm Chi Hổ, tức Hổ qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Thổ. Như vậy:

Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Kim khắc Mộc. Mệnh con không tốt cho mệnh bố => Tiểu hung

Niên mệnh mẹ tương sinh với niên mệnh con vì Thổ sinh Kim. Mệnh mẹ làm lợi cho mệnh con. => Đại cát

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 2/4 điểm Nhâm, thiên can của bố là Kỷ, thiên can của mẹ là Canh. Như vậy:

Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 50% điểm Dần, địa chi của bố là Tị, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Xem Thêm : Tháng 10 cung gì? Giải mã vận mệnh, tình yêu, sự nghiệp

Địa chi của bố và địa chi của con phạm Lục Hại (Dần hại Tỵ), phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) lại phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân) => Đại Hung

Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) => Cát

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 2/4 điểm Năm 2022 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 5/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 hoàn toàn có thể sinh con năm 2022 .

3. Chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Thổ. Như vậy:

Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Kim khắc Mộc. Mệnh con không tốt cho mệnh bố => Tiểu hung

Niên mệnh mẹ tương sinh với niên mệnh con vì Thổ sinh Kim. Mệnh mẹ làm lợi cho mệnh con. => Đại cát

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 2/4 điểm Quý, thiên can của bố là Kỷ, thiên can của mẹ là Canh. Như vậy:

Thiên can của bố và thiên can của con trực xung vì Quý khắc Kỷ => Hung

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 0.5 / 2 điểm Mão, địa chi của bố là Tị, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình

Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 1/4 điểm Năm 2023 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 3.5 / 10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 không hợp tuổi sinh con năm 2023 .

4. Chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn .

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Thổ. Như vậy:

Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì Mộc sinh Hỏa. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con => Đại cát

Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ => Tiểu cát

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 3.5 / 4 điểm Giáp, thiên can của bố là Kỷ, thiên can của mẹ là Canh. Như vậy:

Thiên can của bố và thiên can của con tương hợp vì Giáp hợp Kỷ => Cát

Thiên can của mẹ và thiên can của con trực xung vì Giáp khắc Canh => Hung

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 50% điểm Thìn, địa chi của bố là Tị, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình

Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 2/4 điểm Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con thông thường ( 6.5 / 10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 hoàn toàn có thể sinh con năm 2024 .

5. Chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn .

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Thổ. Như vậy:

Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì Mộc sinh Hỏa. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con => Đại cát

Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ => Tiểu cát

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 3.5 / 4 điểm Ất, thiên can của bố là Kỷ, thiên can của mẹ là Canh. Như vậy:

Xem Thêm : Nồi nấu chậm là gì? Cách nấu cháo bằng nồi nấu chậm đơn giản nhất

Thiên can của bố và thiên can của con trực xung vì Kỷ khắc Ất => Hung

Thiên can của mẹ và thiên can của con tương hợp vì Ất hợp Canh => Cát

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 50% điểm Tị, địa chi của bố là Tị, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình

Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 2/4 điểm Năm 2025 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con thông thường ( 6.5 / 10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 hoàn toàn có thể sinh con năm 2025 .

6. Chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức Con Ngữa chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời .

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Thổ. Như vậy:

Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Thủy sinh Mộc. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố => Đại cát

Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Thổ khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 2/4 điểm Bính, thiên can của bố là Kỷ, thiên can của mẹ là Canh. Như vậy:

Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của mẹ trực xung với thiên can của con vì Canh khắc Bính => Hung

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 0.5 / 2 điểm Ngọ, địa chi của bố là Tị, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình

Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tương hình (Ngọ chống Ngọ) => Hung

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 1/4 điểm Năm 2026 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 3.5 / 10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 không hợp tuổi sinh con năm 2026 .

7. Chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời .

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Mộc, niên mệnh của mẹ là Thổ. Như vậy:

Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Thủy sinh Mộc. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố => Đại cát

Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Thổ khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung

Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 2/4 điểm Đinh, thiên can của bố là Kỷ, thiên can của mẹ là Canh. Như vậy:

Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình

Thiên can của con là, thiên can của bố là, thiên can của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 50% điểm Mùi, địa chi của bố là Tị, địa chi của mẹ là Ngọ. Như vậy:

Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tứ Đức Hợp (Tị Mùi Tứ Đức Hợp)=> Cát

Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) => Cát

Địa chi của con là, địa chi của bố là, địa chi của mẹ là. Như vậy :Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 4/4 điểm

Năm 2027 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá tốt (7/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Canh Ngọ 1990 hợp tuổi sinh con năm 2027.

Các năm sinh con hợp với hai bạn là : năm ngoái ( 6/10 điểm ), năm nay ( 6/10 điểm ), 2017 ( 7/10 điểm ), 2024 ( 6.5 / 10 điểm ), 2025 ( 6.5 / 10 điểm ), 2027 ( 7/10 điểm ), 2030 ( 6.5 / 10 điểm ), 2038 ( 6/10 điểm ) . Theo tuvingaynay.com !

Nguồn: https://noithatcosy.com
Danh mục: Học Hỏi

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *