Bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Nhân kỷ niệm 33 năm Ngày ký Hiệp định Paris về Việt Nam, chúng ta không thể không nhớ đến Bà – một Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam (CMLTCHMN) Việt Nam lúc đó. Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, hay thường được gọi là Hiệp định Paris, được ký ngày 27-1-1973 sau gần 5 năm đàm phán, là kết tinh sức mạnh dân tộc và chiến thắng huy hoàng của ngành ngoại giao Việt Nam. Để có được Hiệp định lịch sử đó, có sự đóng góp của rất nhiều người, nhiều ngành, và cả dân tộc, trong đó có vai trò của Bà.

Sơ lược tóm tắt tiểu sử bà Nguyễn Thị Bình – một phụ nữ Việt Nam tiêu biểu.

Bà Nguyễn Thị Bình sinh ngày 26-5-1927 tại Châu Đốc, Sa Đéc, Đồng Tháp. Quê quán: Điện Bàn, Quảng Nam.

Quá trình hoạt động: Tham gia cách mạng từ năm 1946: Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam tại Hội nghị Paris (1968-1973). ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam (6/1969-7/1976)

Các chức vụ sau khi làm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam: Bộ trưởng Bộ Giáo dục; Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Ủy viên T.Ư Đảng khoá V.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *